DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ….BẰNG NHỮNG CHIẾC HỘP!

Nhà Sén có 2 bạn trai: 7 và 9 tuổi. Cả 2 đều học bán trú, sáng sẽ thức dậy lúc 6h20, lên xe buýt rời nhà lúc 6h40, chiều sẽ về nhà lúc 16h40. Có nhiều phụ huynh sẽ quan niệm, con học cả ngày rồi thì còn bắt con làm gì nữa? thời gian đâu mà làm? Vậy thì Sén cho con làm việc nhà lúc nào và động lực nào để con làm một cách tự [...]